1. Метричні книги (книги реєстрації актів громадянського стану)

Метричні книги – це записи актів цивільного стану (шлюби, народження та хрещення, смерть) і являють собою не тільки основне генеалогічне джерело, але й найбільш достовірне порівняно з іншими генеалогічними матеріалами....

Метричні книги – книги церковної парафії, в яких велись подобові записи актів громадянського стану, де у хронологічному порядку реєструвалося шлюби, народження, смерті мешканців парафії. Метрична книга могла включати записи актів у часовому проміжку до кількох десятків років. Дані, що вносились у книги, стосувались всього населення парафії, незалежно від соціального становища. Саме тому для пошуку необхідної інформації про окрему родину чи сім’ю слід переглядати всі актові записи.

Метричні книги, що містять записи хрещення включають дати хрещення і народження дитини, її ім'я, дані про батьків та хрещених (ім'я та по-батькові, прізвище, соціальне походження або фах, місце постійного проживання).

Стосовно іноземців, то слід мати на увазі, що досить часто місце їхнього постійного проживання не зазначалося, а називалася тільки держава, громадянами чи підданими якої вони були. Ще одна особливість – в метричних книгах народжень православних церков не вказувалося дівоче прізвище матері. Натомість його можливо відшукати в актовому записі про шлюб батьків). 

У актових записах про шлюб знаходиться дата одруження, ім'я, прізвища, та по-батькові, вік, сімейний та соціальний стан, фах, місце постійного проживання наречених та свідків. Обов'язковою була відмітка про те, в який шлюб вступає чоловік та дружина (перший, другий…). Також містяться відомості про розлучення. У записи про розлучення вказувалась дату та місце шлюбу, розлучення, ім'я та по батькові, прізвище, (дівоче прізвище колишньої дружини), вік, місце проживання, професія.

Зазначимо, що відмітка про розлучення вносилась в православних церквах до актового запису про шлюб. В записах метричних книг про смерть зазначалося ім'я та по батькові, прізвище, вік, сімейний стан, дата і причина смерті, місце поховання.

У підросійській Україні перед актовими записами про шлюб створювались шлюбні обшуки - анкети, куди вносились певні дані про наречених, а саме імена та по батькові прізвища, вік,соціальний та сімейний стан, фах, місце постійного проживання.

Метричні книги знаходяться у фондах архівів, у РАЦСах, та у фондах окремих релігійних установ. Слід звернути увагу на те, що в деяких населених пунктах знаходилось кілька церков, а в деяких їх не було зовсім. В такому випадку слід з'ясувати до якої парафії належало село, у якому не було церкви. В процесі збору даних по метричних книгах слід звертати увагу на віровизнання особи, тобто проводити пошук по документам релігійних установ відповідних конфесій. 

У центральній та східній Україні, з 1921 року реєстрація актів громадянського стану проводилась відділами РАГСу, в західній – з 1939 р. До книг реєстрації записувались вищевказані відомості. Документи РАЦСів можна віднайти у фондах органів влади та управління.

Як правильно відчитувати метричні книги дивіться тут.

 

2. Документи посімейно-майнового обліку 

Ревізькі "сказки"

Цей тип джерел характерний для колишньої підросійської частини України. Ревізькі "сказки” (посімейні списки) становлять різновид матеріалів Всеросійських переписів. В них записані всі необхідні дані для генеалогічних досліджень: ім'я та по батькові, прізвище, вік, родинні зв'язки (імена батьків, дітей, дружини, сестер, братів, їх вік), соціальне становище. У ревізії вказувався вік кожного з членів сім’ї на час попереднього перепису та перепису, що проводився; якщо дитина була народжена між двома ревізіями, тоді позначався "новонароджений” та вік.

У документі відзначались місце і дата виїзду з попереднього місця проживання у тому випадку, якщо до населеного пункту приписувались особи чи сім’ї з інших місцевостей. Наводяться відомості і про виселення певних осіб чи цілих сімей із зазначенням дати та причин переселення. Необхідно відмітити, що кожна нова ревізька “сказка” базувалась на матеріалах попередньої ревізії. Саме тому родини відмічались за тими номерами, що й раніше. Послідовність розміщення «сказок» практично не зазнавала змін за винятком тих випадків, коли син, створивши свою сім’ю, змінював не лише місце проживання, але й адміністративну приписку.

Слід вказати увагу на те, що вік осіб в ревізіях могли записати помилково, або неточно, і це ускладнює генеалогічний пошук. Для прикладу: ревізькі “сказки” Олександрівського повіту Катеринославської губернії 6 – 9-ої ревізій (1811–1850 рр.) зберігаються у фонді Олександрівського повітового казначейства, 10-ої (1858 р.) – у фонді Олександрівської міської ратуші.

Детальніше про ревізькі сказки читайте в окремому матеріалі

Посімейні списки

Після скасування ревізій у практику увійшло укладення посімейних списків. Ці списки за складом та оформленням відомостей досить подібні на ревізькі сказки. Однак, в декотрих списках є певні відмінності: зазначені віросповідання,національність, замість віку записувалась точна дата народження (в окремих випадках – хрещення).

Посімейно-майнові списки є різновидом посімейних списків. В них наводиться додаткова інформація про майнове становище родини. Але в них могли зазначати лише кількість членів сім'ї замість поіменного списку. Посімейні списки відклалися у земельних відділах, фондах місцевих органів влади та управління.

Списки виборців та громадян, позбавлених виборчих прав

До таких списків записували громадян віком старше 18 років. Інформація, що могла вноситись: прізвище, ім'я та по батькові, вік (рік народження), національність, соціальний стан, фах, родинні зв'язки, адреса проживання, причини позбавлення виборчих прав. Ці документи зберігаються у фондах місцевих органів влади і управління та статистичних бюро.

Спискипогосподарські (подворні),платників прибуткового податкуплатників обов'язкового страхуванняДокументи переписів населення

Відомості, що надаються у цих списках, досить різноманітні. Дані, що можуть надаватися:прізвище, ім'я та по батькові, вік, фах,соціальний та майновий стан, склад родини(кількісний), родинні зв'язки та літа членів сім'ї,національність.

Списки відклалися у фондах місцевих органів влади і управління та статистичних бюро.

Опікунські справи

Відомості, що містять опікунські справи:прізвище, ім'я та по батькові, дата смерті, склад родини з зазначенням віку, майновий стан. 

Межові книги

Відомості, що містять межові книги: дата складання книги, прізвище, ім'я та по батькові власника та спадкоємців, родинні зв'язки, соціальний та майновий стан. Книги зберігаються у фондах повітових землемірів та землевпорядкувальних комісій.

 

3. Біографічні документи

Формулярні (послужні) списки та особові справи

Такі документи містять біографічні дані: прізвище, ім'я та по батькові, вік, соціальний та майновий стан, склад родини з зазначенням віку, родинні зв'язки; в анкети, що складались після 1917 р., вносилась національність. Крім цього є відомості про професійну та громадську діяльність: фах, відомості про освіту, переміщення по службі, нагороди, заохочення та стягнення. Після 1917 р. стали додаватися такі відомості: належність до профспілки, партійність, військова повинність, наукові розробки, участь у з'їздах, революційна діяльність, участь у війнах, наявність родичів за межами СРСР.

Формулярні списки священнослужителів знаходяться в клірових відомостях церков, в яких вони служили. Біографічні дані про духовенство, членів церковних рад релігійних громад містяться в реєстраційних картках.
Особова справа може включати послужний список, анкету, свідоцтво про народження, атестати та дипломи або їх копії, автобіографію, характеристики, довідки про роботу в інших установах, довідки про сімейний стан та місце проживання.
Ці документи знаходяться у фондах установ, підприємств і організацій.
 
 
4. Документи церковно-релігійних організацій.
Сповідальні списки, або сповідалки – велися у підросійській Україні з 20-х рр. XVIII ст. до 1917 р. У цих документах священик фіксував відвідування сповіді своїми прихожанами. Сповідальні списки представляють собою реєстри сімей, приналежних до парафії, із зазначенням родинних взаємозв’язків та віку кожного члена сім’ї.
Наші спеціалісти опанували техніку пошуку та роботи з історичними джерелами. Завдяки цьому ми професійно дослідимо Ваш родовід та складемо генеалогію Вашої родини