Генеалогічне дослідження передбачає пошук інформації у архівах щодо окремої родини на протязі кількох поколінь. Для виконання дослідження необхідна точна біографічна інформація: імена, прізвища та по батькові, місце та роки народження, місце проживання, здобутки відомих членів родини.

Повнота і чіткість відомостей є гарантією правильного пошуку необхідних даних.

Основними джерелами генеалогічних досліджень та історії родини є метричні книги, реєстрації актів громадянського стану. Іншими, також важливими матеріалами є документи посімейно-майнового обліку (для підросійської України це наприклад подвірні, посімейні (погосподарчі) списки, ревізькі “сказки”, списки платників податку на прибуток, платників обов'язкового страхування, виборців та громадян, що були позбавлені виборчого права; справи про опікунство, межові книги, документація переписів 1917, 1921, 1926, 1939 рр.), джерела біографічного характеру (послужні (формулярні) списки та особові справи, переліки працівників підприємств, установ, та організацій, учасників релігійних спільнот, учнів, документація про стосунок до військової служби, фільтраційні і архівно-слідчі справи). Опис цих джерел читайте у нашому блозі.

 Виконання генеалогічного дослідження потрібно починати з наявної інформації. Це такі дані як рік, дата народження одного з членів сім’ї. Спершу шукаємо актовий запис про народження особи в метричній книзі за місцем її народження.

 У разі віднайдення цієї інформації дізнаємося імена та по батькові батьків. Для того, щоби віднайти інших членів родини (сестер та братів) потрібний уважний перегляд рік за роком актових матеріалів про народження та смерті. Актові записи про шлюб потрібно переглянути для визначення років народження та місця приписки (можливого місця народження) батьків або дівочого прізвища матері.

Потрібно звертати увагу на всіх людей з таким самим прізвищем, оскільки вони можуть виявитися родичами.

Значно прискорить та полегшить виконання дослідження перегляд посімейних списків та ревізьких сказок. За наведеними у цих документах роками смерті та народження можливо, уникаючи повного перегляду усіх наявних метричних книг, знайти потрібні актові записи. У разі, якщо дані, потрібні для проведення дослідження відсутні, то можна звернутися до інших документів вторинного характеру - списки рекрутів, господарська документація тощо.

Для полегшення побудови родоводу рекомендується складати генеалогічні анкети на кожну знайдену людину. У анкеті наводиться прізвище, ім'я, по батькові, місце і дата народження, дата шлюбу та смерті, батьки, соціальний стан, пошукові дані тощо. Дослідник може спрощувати анкету, вносити інші дані, що можуть його зацікавити. У такій роботі допамагає спеціальне програмне забезпечення або онлайн сервіси дослідження родоводу. 

Фахову роботу з організації генеалогічного дослідження та вивчення родоводу проведе наша організація