ПОСЛІДОВНІСТЬ ОПРАЦЮВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ МІСТА/СЕЛА

1. НАЗВА (опрацьовують географ, історик)
- сьогоднішня
- адміністративне підпорядкування (область, район)
- історичні назви (протягом існування)
- етимологія назви (опрацьовує філолог)
2. МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ (географ, економіст-географ)
1) Природне розташування
- висота над рівнем моря
- географічна широта та довгота
- опис ландшафту (гори, рівнини, ліси, водойми тощо)
- корисні копалини
2) Поселення в системі зв'язків
- головні місцеві функції (протягом всього існування)
- насолений пункт в системі розселення
3. ПРОТОПОСЕЛЕННЯ (археолог, історик)
1) археологічні знахідки
2) ранньоісторичні поселення (дослов'янські і ранньо-слов'янські)
3) ранні сільські, оборонні та торгові поселення на території міста/села
- розташування щодо сучасного стану
- планування, оборонні та інші споруди
- час існування
4. ЗАСНУВАННЯ, СТАНОВЛЕННЯ І РІСТ МІСТА/СЕЛА (історик, краєзнавець, архітектор)
1) час заснування, хто засновник 
2) надання прав: подати документи що надавали місту/селу статус villa, civitas, oppidum, civess і ін.)
3) розширення чи зменшення привілеїв
4) розвиток правового статусу в різні історичні періоди (включаючи і сьогодення)
 
5. МІСТО / СЕЛО ЯК ПОСЕЛЕННЯ (архітектор, історик, краєзнавець)
1) закладення та розвиток поселення
- розпланування (мережа вулиць, головні вулиці, площі, ратуша, оборонні споруди міста/села: вежі, стіни, вали, оборонні сакральні споруди та інші споруди) - від заснування до сьогодення
- етапи поширення міста/села: старий центр, передмістя, нові квартали, перенесення міста, "нове місто/село" тощо.
- Соціотопографія
2) споруди:
а) сакральні
- церкви, монастирі (час побудови, розширення, перебудова, реконструкція, зміни фіксації - до сьогодні)
- костьол, синагога, мечеті, доми молитви (де саме)
б) громадські:
- шпиталь, школа, гімназія, урядові будівлі
- фабрики, підприємства тощо (потрібно враховувати і неіснуючі)
3) пожежі і природні катаклізми (дата, результат, знищені будівлі)
4) наслідки Першої та Другої світової війни
5. НАСЕЛЕННЯ (історик)
1) походження, соціальний склад (за епохами розвитку)
- селяни (їх категорії), шляхта дрібна і середня
- міщани, передміщани, ремісники, цехи
- міграції, переселення, геноцид
2) епідемії (дати і кількість жертв)
3) переписи населення: міські і сільські книги, церковні метрики і пом'яники (дата, назва)
4) знані сім'ї та роди, видатні персони (від найдавніших часів до сьогодення)
5) кількість жителів (сумарна по роках)
6) цвинтарі (час їх існування)
7. МОВА (філолог)
- місцева мова, діалектичні впливи
- державна мова
8. ЕКОНОМІКА (економіст-географ, історик, краєзнавець) 
1) загальні напрями господарського розвитку міста/села в історії (обслуговування транспортних шляхів та транзитів, склади солі, нафти, поташу, водних шляхів, торгівля)
2) Виробничі споруди (фабрики, торгові доми) від початку індустріалізації (каменоломні, ґуральні, броварні, мануфактури тощо)
3) Торги, ярмарки, виставки
- час проведення
- географія торгових зв'язків
- сучасні торги і виставки
4) організація торгівлі і промислу (ремесла); грошові інституції
- цехи
- ощадні каси, установи, банки, кредитні спілки
5) сполучення та зв'язок
- основні історичні торгові шляхи
- залізниця (вокзал, відстань від міста)
- автомобільне і автобусне сполучення, вокзали
- курортна індустрія, туризм
- пошта, телефонізація
6) зовнішні зв'язки
9. ПРАВО І УПРАВЛІННЯ (історик, краєзнавець)
1) общинне право (надання, підтвердження, роки управління, кількість керівництва), звичаєве право
2) самоврядування і управління ( включно із сьогоденням)
3) партії, виборні органи, розподіл мандатів (включно із сьогоденням)
10. ЮРИДИЧНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ МІСТА/СЕЛА
- до землі, князівства, волості, держави
- до міста
-     до землевласника (поміщика, графа, шляхтича, орендаторі! тощо)
11. Війська і воєнні події
1) міська/сільська військова та оборонна організація
- стратегічне значення населеного пункту (до сьогодення)
- постій військ
- напади
- військова залога
2) оборонні товариства (арсенали, організації)
3) важливі військові події, участь у них місцевого населення
12. ПЕЧАТКА, ГЕРБ, КОЛЬОРИ МІСТА/СЕЛА (геральдист- історик, краєзнавець, історик)
13. ФІНАНСИ (історик)
- грошова одиниця, монети (до сьогодення)
- міські податки
- дорожнє мито, земельні податки тощо
14. ТЕРИТОРІЯ МІСТА/СЕЛА (географ, історик, архітектор)
1) площа (загальна, топографія)
2) пустки (покинені поселення)
3) історична приналежність земель (власність міщан, селян, війта, старости, церкви, костьолу, поміщика; історичні урочища та події із ними пов'язані)
4) привласнення містом/селом інших територій (або навпаки)
15. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ (час існування релігійних конфесій та організацій) (історик)
- східного обряду (православна та греко-католицька церква)
- західного обряду
- іудеї
- інші релігії та секти
16. СТУКТУРА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ДОГЛЯДУ (історик, архітектор)
- міські шпиталі, благодійні товариства, сільська медицина
- сирітські будинки, дитячі садки, літні інституції, благочинні організації
- водопостачання, каналізація, опалення, газифікація, електрифікація
- парки, бульвари, місця відпочинку
17. ОСВІТА (історик)
- початкова і середня освіта
- вищі школи, університети, наукові заклади
- театри, музичні заклади, заклади культури
18. КНИЖНІ, ЖУРНАЛЬНІ, ГАЗЕТНІ ВИДАННЯ (для міст) (історик)
- видавництво книг
- видавництво газет і журналів
- книгарні
19. МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ МІСТА/СЕЛА
- джерела
- загальні праці, монографії, бібліографічні покажчики тощо
20. ЗБІРКИ ТА ІНШІ НАУКОВІ УСТАНОВИ
- архіви
- бібліотеки
- музеї
- приватні колекції