Коли ми лише починали нашу комерційну діяльність у сфері генеалогічних досліджень в 2013 році, можливість працювати із цифровими копіями архівних документів з дому, не відвідуючи архів здавалася дуже віддаленою перспективою. Не пройшло й десяти років, як у цій сфері відбулися справді вражаючі зміни. Даною статтею започатковуємо цикл матеріалів, у яких спробуємо окреслити стан оцифрування архівних документів в Україні і розповісти, що саме з них вже можна знайти в інтернеті.

Перегляд метричної книги через ресурс FamilySearch

Ще в 2000 роках Генеалогічне товариство штату Юта (більш відоме за ресурсом FamilySearch) провело потужну роботу з копіювання документів в українських архівах. Тоді переважно були скопійовані і оцифровані метричні книги, що на той час зберігалися у центральних історичних архівах в Києва та Львова, а також в обласних архівах Дніпра, Донецька, Луганська, Миколаєва, Полтави, Одеси, Сум, Чернігова, Черкас, Чернівців, та Харкова. Тривалий час копії цих документів можна було переглянути лише у центрах сімейної історії церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. Кілька років тому користувачам з України перегляд став доступним через платформу FamilySearch. Це значно спрощує роботу дослідників родоводу, адже більшість метричних книг кінця XVIII – XIX століть на збереженні архівів, з якими встигло поспівпрацювати FamilySearch є доступними онлайн. Про те, як працювати з ресурсом FamilySearch і як шукати на ньому метричні книги ми написали в окремій статті. Додамо лише, що співпраця FamilySearch і українських архівів недавно відновилася, тож у найближчі роки число доступних для перегляду онлайн метричних книг та інших джерел генеалогічного характеру значно зросте.

Сьогодні оцифрування архівних документів та оприлюднення їх у вільний доступ активно здійснюється силами українських архівів. У цьому напрямку зміни значно прискорилися після того, як Державну архівну службу України очолило нове керівництво в особі Анатолія Хромова. Значно актуалізувала роботу з цифровізації архівного фонду України епідемія коронавірусу. Читальні зали архівів на довгі місяці зачинилися для відвідувачів. У цих умовах архіви почали більш активно викладати свої матеріали на власних сайтах. Сьогодні на сторінці кожного обласного чи центрального архіву можна знайти розділ Е-архів. Тут почали публікувати переважно ті справи, які є особливо запитуваними серед дослідників, зокрема метричні книги. Темпи наповнення в різних архівів різні, але цей почин є дуже важливим. Особливої ваги справа цифровізації набула у світлі російсько-української війни. Ряд архівів опинилися у зоні бойових дій, або в російській окупації, тож існує загроза втрати нашого національного архівного фонду. З огляду на це створити і зберегти хоча б цифрові копії документів є критично важливою справою.

Огляд того, що вже можна знайти онлайн із колекцій архівів розпочнемо з центральних архівних установ України:

Центральний державний історичний архів України в Києві (ЦДІАК) – головна і найбільша архівна установа України. Архів вже давно розробив онлайн покажчик до колекції своїх метричних книг. Чималий масив документів був оцифрований на замовлення  FamilySearch ще у двохтисячних роках – це сотні метричних книг, а також десятки сповідних розписів. Проте багато метрик з ЦДІАК не встигли оцифрувати – зокрема книги з опису 1078 фонду 124. Робота з удоступнення у режимі онлайн фондів ЦДІАК відродилися недавно. На сторінці архіву в розділі Е-архів поступово з’являються метричні книги, матеріали Рум’янцівського перепису, давні актові книги, які годі отримати в оригіналах у читальному залі архіву. Серед представленого в цифровому доступі – давні акти: люстрації королівщин часів Речі Посполитої (ф. 1), документи монастирів, козацьких полків, особові фонди (Грушевські). Тішить, що на сторінці архіву з’являються передусім ті метричні книги, яких немає на сайті FamilySearch.

У розділі E-Directory (довідники онлайн) містяться описи десятків фондів ЦДІАК. Можливість працювати з описами дистанційно дозволяє заощадити багато часу досліднику, провівши відбір потрібних для опрацювання архівних справ дистанційно.

Сторінка Е-Архів на сайті Центрального державного історичного архіву України в Києві

Центральний дердавний історичний архів у Львові містить колосально багату збірку документів до історії Галичини. Поки що центральна архівна установа має скромно наповнений розділ E-Архів – це мало затребувані дослідниками документи з фондів 12 (переворський гродський суд) 132 (колекція листів державних, громадських та церковних діячів 1516-1888) і 310 (Український університет у Львові), а також більш популярний фонд 618, що містить метричні книги костелів. Втім, викладені в доступ метрики можна й так знайти на FamilySearch, як і більшість метричних книг з цього архіву. Значно краще ситуація виглядає з довідковим апаратом, адже на сайті вже доступні для перегляду десятки описів фондів ЦДІАЛу.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) зберігає документи органів державної влади, що працювали на теренах України впродовж ХХ століття – це документація Центральної ради, органів УНР, держави Павла Скоропадського, Директорії, радянського періоду і німецької окупації. Сьогодні в онлайн доступі знаходяться сотні документів до історії Національної революції 1917-1921 років, матеріали, пов’язані з такими діячами як Симон Петлюра, Михайло Грушевський та інші.

У наступних статтях розповімо, що із колекцій обласних архівів України можна віднайти онлайн.

Додати коментар