Якщо уважно вивчити свій родовід, то цілком можливо, що у своєму родинному дереві Ви віднайдете родичів, які ще понад століття тому виїхали в Америку і там продовжили свій рід. Тому не виключено, що сьогодні у Вас за океаном мешкають далекі родичі, які навіть зберегли співзвучне з Вашим прізвище. 
Такі випадки в генеалогії українських сімей не є унікальними. Демографічне зростання другої половині ХІХ – початку ХХ ст. і, відповідно, наростаючий земельний голод масово штовхали українців як з підавстрійської так і з підросійської України до пошуку кращої долі за океаном...

У мешканців Західної України традиційно закорінений стереотип про стару добру Австрійську імперію, яка зуміла упорядкувати тутешній край та налагодила апарат державного управління, який наче годинниковий механізм справно виконував свої обов’язки.

Документальна спадщина, яка залишилася з тих часів, багато в чому підтверджує такі погляди. Зокрема і сьогодні дивує, наскільки ретельно австрійці вели облік земель, точно вираховуючи розміри навіть малесеньких земельних ділянок тутешніх найбідніших селян. Ще більше дивуєшся, коли віднаходиш ці діляночки відзначеними на рукописних кадастрових картах середини ХІХ ст.

У цій статті розповімо про документи на землеволодіння, які належали мешканцям підвстрійської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст...

Якщо сьогодні органами, що відповідають за юридичне оформлення шлюбу є відділи  державної  реєстрації  актів   цивільного стану, то колись ця функція покладалась на Церкву і священнослужителів. Поряд із метричними книгами народжень і смертей велися книги із записами про реєстрацію шлюбів.

На українських землях у складі Австрійської імперії з кінця XVIII ст., а згодом у Польщі міжвоєнного часу ці книги велися переважно на латині, рідше на українській чи польській мовах. На українських землях в складі Російської імперії записи велися російською. Написання чужими мовами, особливо латинською ускладнює прочитання цих записів. 

Яку ж інформацію можуть надати метричні книги із відомостями про шлюби?

Якщо Ви завітали на наш сайт, то уже мабуть задавалися питанням, хто Ваші предки і яка історія Вашого роду? Можливо у Ваших родинних переказах розповідається про шляхетне чи дворянське походження роду, а може Ви навіть носите шляхетське прізвище. У цьому насправді немає нічого незвичайного, адже навіть сьогодні серед українців живе чимало нащадків шляхти. Багато з них, на жаль, не здогадуються, або мало знають про своє знатне походження...

Я.Б. Лисейкo

 Рід Тарнавських відносився до числа заможної шляхти. У Сяноцькій землі свою історію Тарнавські розпочали в 1383 р., коли угорська королева Марія підтвердила Йосипу Волоху право володіння селом Пораз. Протягом більше ніж двох століть Тарнавські зміцнювали своє майнове становище через закладення та купівлю нових маєтностей, королівські надання і вдалі шлюби. Представники роду посідали високе становище в середовищі шляхетської корпорації Сяноцької землі, адже з покоління в покоління були представлені на земських урядах, приймали участь в роботі вишенського сеймику, здобували вищі офіцерські чини у війську. Своє існування рід припинив на початку XVIIст. у зв’язку із смертю останніх представників роду...