Я.Б. Лисейкo

 Рід Тарнавських відносився до числа заможної шляхти. У Сяноцькій землі свою історію Тарнавські розпочали в 1383 р., коли угорська королева Марія підтвердила Йосипу Волоху право володіння селом Пораз. Протягом більше ніж двох століть Тарнавські зміцнювали своє майнове становище через закладення та купівлю нових маєтностей, королівські надання і вдалі шлюби. Представники роду посідали високе становище в середовищі шляхетської корпорації Сяноцької землі, адже з покоління в покоління були представлені на земських урядах, приймали участь в роботі вишенського сеймику, здобували вищі офіцерські чини у війську. Своє існування рід припинив на початку XVIIст. у зв’язку із смертю останніх представників роду...